Aristotel u Bagdadu PDF ´ Aristotel u ePUB ☆

Aristotel u Bagdadu Mladi carski zvjezdoznanac Isak, u ijim venama te e arapska i idovska krv, optere en svojim dvojnim porijeklom nastoji se nametnuti u carskoj pala i i izboriti svoje mjesto pod prenapu enim bagdadskim nebom Stoga on odlu uje u sebi potisnuti sve obzirnosti, koje je sam sebi nametnuo nose i teret dvaju suprotstavljenih svijetova, i po eti graditi sudbinu svojim rukama Kroz ljubavne pri e u ozra ju Tisu u i jedne no i i potragom za dvjema nepoznatim Aristotelovim rije ima, Amir Bukvi nas uspijeva, na udesan na in, uvesti u isto nja ku filozofiju ivota, ru e i nam znane predod be o tom svijetu i otkrivaju i ga u posve novom svjetlu


About the Author: Amir Bukvić

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Aristotel u Bagdadu book, this is one of the most wanted Amir Bukvić author readers around the world.6 thoughts on “Aristotel u Bagdadu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top