[Ebook] Nije smrt biciklo (da ti ga ukradu) By Biljana Srbljanović – Tkcleaningservices.co.uk

Nije smrt biciklo (da ti ga ukradu) A Contemporary Play Speaking Of Events In The Lives Of Some Ordinary People During The Funeral Of The Serbian Patriarch Nit lo ije drame niti lep eg naslova Uglavnom, Kada Srbljanovi ne voli nekog svog lika u drami, onda taj lik govori kao karikaturalni maloumnik Problem sa ovom dramom to ima previ e likova koje autorka nije volela Jedini likovi koji vrede pa nje su Nade da i njen ostareli otac Nade da je o igledno alter ego same Srbljanovi , te je shodno logici sebe volim najlep e ona najpozitivniji junak spremna je da se rtvuje, dr na je i borac Odnos izme u erke i oca mo e se posmatrati kao varira Nit lo ije drame niti lep eg naslova Uglavnom, Kada Srbljanovi ne voli nekog svog lika u drami, onda taj lik govori kao karikaturalni maloumnik Problem sa ovom dramom to ima previ e likova koje autorka nije volela Jedini likovi koji vrede pa nje su Nade da i njen ostareli otac Nade da je o igledno alter ego same Srbljanovi , te je shodno logici sebe volim najlep e ona najpozitivniji junak spremna je da se rtvuje, dr na je i borac Odnos izme u erke i oca mo e se posmatrati kao variranje motiva iz njene najbolje drame Skakavci Ostali likovi su svi karikature i slu e za popunjavanje papira ili kao groteskno komi ni predah to zajedno sa politi kim aluzijama na nivou mrguda sa fla om piva ispred diskonta samo dodatno vulgarizuje ne to to je moglo da bude dirljiva drama o ne razumevanju izme u oca i erke uzela sam da itam jer sam razvila novi plan itanja umesto da gutam samo ove nau ne radove kao to jesam ili romane, bolje da u svakom mesecu itam po ne to iz svakog roda a za ovu dramu pa ne znam, ne to nisam odu evljena likovi mi nisu razra eni nekako i nisam stekla neku iru sliku nego kao da me je neko samo ubacio u ne to odjednom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top