Bioarheologija: demografija, zdravlje, traume i prehrana

Bioarheologija: demografija, zdravlje, traume i prehrana starohrvatskih populacija ivot na ih predaka na hrvatskim prostorima, njihova svakodnevica, ali i naslije e koje su nam ostavili, polako iskrsavaju pred o ima dok itamo ovu knjigu Premda sveu ili ni ud benik, knjiga je namijenjena svima koje zanima vlastita povijest i rekonstrukcija uvjeta i kvalitete ivota prvih starohrvatskih populacijaPisana jednostavno i zabavno, iako utemeljena na autorovu neprijepornome stru nom znanju i iskustvu, nezaobilazno je tivo za studente arheologije, povijesti, antropologije i medicine, za aktivne znanstvenike, ali i za svakog itatelja kojeg zanima s kojim su se izazovima suo avali na i predci i na koji su ih na in prevladavaliKnjiga donosi sedam poglavlja u kojima se opisuje razvoj bioarheologije u svijetu i u nas, navode tafonomijska obilje ja na ih arheolo kih nalazi ta, demografske odrednice analiziranih starohrvatskih populacija, u estalost i distribucija trauma te patolo kih promjena na zubima i kostima, kao i analiza promjena koje su bile posljedica svakodnevnih aktivnosti i te koga fizi kog rada Knjiga tako er donosi islika u boji itablicu


10 thoughts on “Bioarheologija: demografija, zdravlje, traume i prehrana starohrvatskih populacija

  1. says:

    Zanimljiva, pou na, humoristi na, toplo prepopru ujem svima


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top