Kosingas - Bezdanj Epub ✓ Kosingas - PDF or

Kosingas - Bezdanj U drugom nastavku epske pustolovine Kosingas, Kraljevi Marko i monah Gavrilo hitaju ka Bezdanu, gde Marko treba da uspostavi znamen i postane Ratnik iz Proro anstva Vatre Obru njihovih protivnika se su ava, a krvav trag za dvojicom glavnih likova postaje sve du i i stra niji Uprkos tome, dobijaju nove nove saveznike krsnike i drevne zduha e reda Belog Vuka Strahora


10 thoughts on “Kosingas - Bezdanj

 1. says:

  Te i ima pristojno zanimljiv koncept ali ga ubija na vi e raznih na ina a dramati nom jezi kom neve tinom lepo je to eli da upotrebljava aorist i imperfekat ali za to bi bilo korisno da ih razlikuje i da zna kako se grade lepo je i to se slu i arhaizmima ali niti ima mere niti njima ba toliko vlada, a uz to ih svaki as po kropi anahronizmima od intuicije do oka.b plo nim likovima koji su ili dobri ili lo i Il


 2. says:

  Nije mi legla ba onako savr eno kao prvi deo, ali verujem da to ima vi e veze sa okolnostima u kojima sam itala nego sa samom knjigom I dalje bih preporu ila svima koji ele da istra e ono to srpski autori mogu da ponude u domenu fantastike Posedujem i tre i deo ve du e vreme, i radujem se trenutku kada e do i na red za itanje Kosingas mi dr i pa nju daleko bolje i du e nego to sam o ekivala.


 3. says:

  Apsolutna desetka


 4. says:

  Da li zbog ose aja iskonskog straha prilikom opisa i sustreta sa Devinom,a nakon toga sleganje utisaka tokom cele neprospavane no i ili zbog iskrene tuge nakon pada Deroma od Rodopa, mo da zbog upoznavanja sa ponekad okantim obi ajima i verovanjima na ovim prostorima, sau estvovanje u Gavrilovoj tuzi za Ma om ili zbog fantasti nog opisa bitke kod Jastrebca, ova knjiga je na mene ostavila duboki utisak, podstakla me na dugo raz


 5. says:

  master piece


 6. says:

  Tesic kao Tesic Ova knjiga mi se najmanje svidela do sada Jezicke konstrukcije su cesto bile jednostavno lose Pored fenomenalne ideje i istrazivanja kojim je sve potkovano covek nije dovoljno ovladao jezikom da bi ovo bilo ozbiljno remek delo Da je posvetio reviziji romana vise vremena mislim da bi ga podigao na potpuno drugi nivo Pritom ovladati jezikom da bi koriscenje gomile prastarih reci I kovanica i hardcore aorista izgledalo uverlj


 7. says:

  Ko ce sad da ceka kurira beze poste 3 dana, da mi donese 3 deo Odlicna knjiga Iako je prvi deo bio prelep, ova je jos vece unapredjenje u odnosu na nju Jedva cekam da se dokopam 3 dela.


 8. says:

  Kako to obi no biva sa serijalima, prvi deo je bio poguran o ekivanjima od nastavaka, a drugi skr en manjkavostima prvog.


 9. says:

  Vjerujem da nemam malo dijete da bih je pro itala u mnogo kra em vremenskom periodu nego to mi je trebalo trenutno Nedvojbeno jedna od najboljih knjiga srpske knji evnost koja mo e da parira najboljim piscima Do detalja opisano, ali opet bez dosadnih doga aja itana u jednom dahu jedvaiscekivajuci slede u stranicu i doga aj na njoj Sa velikim o ekivanjima po injem tre i dio.


 10. says:

  4,5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top