Paperback î Pohvala sporosti MOBI Û

Pohvala sporosti Je li vam ikada palo na um da vam vrijeme nije prijatelj i da ga nikako ne mo ete ukrotiti Mu i li vas pomisao da propu tate ne to va no, mo da da vam djeca prebrzo rastu ili da vam glava stalno puca od stresa i napetosti Na alost, svi znamo odgovore na ta pitanja, i znamo da nismo sami u toj nevolji No ini se da se ne to mijenja i da sve vi e ljudi osje a otpor prema besmislenom ritmu rada koji ne ostavlja mjesta ni za to drugo Oni najrazumniji ili najbolje uravnote eni me u nama, od dekana s Harvarda ili brokera s Wall Streeta, glazbenika, mnogih kuhara i gradona elnika, o eva, majki, mu eva, ena ukratko milijuna ljudi diljem zapadnog svijeta prepoznali su vrijednost odustajanja od jurnjave, kao i va nost smirenosti koja nam omogu uje da uspostavimo vratimo vezu sa drugim ljudima, poslom, kulturom, prirodom i vlastitim tijelom i umom Kanadski novinar Carl Honor istra io je krilaticu Sporije je br e po ev i od vlastitog primjera, i u desetak beskrajno uvjerljivih i armantnih poglavlja izlo io njezinu primjenu na zdravlje i medicinu, seks i odnos s partnerom, odgoj djece, komunalne funkcije gradova, poslovni ivot i zara ivanje, glazbu ili hranu Sporije je bolje poku ajte i smjesta ete se uvjeriti i sami A najbolje to mo ete u initi s ovom knjigom jest da barem neka poglavlja pro itate naglas i tako ih podijelite s nekim bliskim Iznenadit ete se kako e je dobro razumjeti ve i desetogodi njaci Za prijevod zahvaljujemo Martini i in ain, za ilustraciju Marini Leskovar nadahnu e i u itak u radu o iti su u obje kreacije Posjetite inpraiseofslow OK, sla em se s idejom, no ni ta novog nije re eno, jedino to je sve objedinjeno na jednom mjestu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top