[Read] ➵ Donjodravska obala Author Drago Hedl – Tkcleaningservices.co.uk

Donjodravska Obala Roman Je Kojim Je, Kako Je Ve Primje Eno, Osijek Dobio Svog Tribusona, Svoje Grlom U Jagode , Vremenski Smje Tene Malo Unatrag, U Ne Tako Atraktivne 50 Godine Pro Log Stolje A U Siroma Nom, Radni Kom Naselju Uz Obalu Drave Roman Precizno O Ivljava Osijek Toga Vremena, Atmosferu, Njegove Stanovnike, Lokacije, Navike I Na In Ivota, Ali I Jezik Koji Se Podosta Razlikuje Od Njegove Suvremene Varijante U Hedlovom Romanu, Naime, Slu A Se Glas Amerike A Ne Radio Luxembourg, Dok Je Predmet Udnje Tranzistor, A Ne Gramofon.Roman Je To Koji Se Uklapa U Dionicu Proze Koja Tematizira Odrastanje, Jednim Dijelom Svakako I Poluautobiografski, To Nam Jasno Daju Do Znanje Obiteljske Fotografije Autora Na Kraju Knjige Premda Se U Romanu Radi O Obitelji Kenig Nekada, Dakako K Nig , Posve Je Sigurno Da Je U Nju Hedl Upleo Podosta Atmosfere I Likova Svoga Vlastitog Odrastanja Pripovjeda Je Dje Ak Dado I Roman Zapo Inje Kao Topla, Le Erna I Sugestivna Pri A O Tzv Malim Ljudima, Njihovoj Svakodnevici, Onoj Koju Ne Bilje E Velike Povijesti.No, U Toj Donjodravskoj Ulici Broj 11 Likovi, A Posebno Dadina Folksdoj Erska Obitelj, Itekako Su Obilje Eni Velikom Povije U, Na Na In Koji Sjajno Sublimira Dadina Omama Justa, Ina E Jedan Od Najva Nijih I Najsna Nijih Likova U Romanu Rat Je Jako Gadna Stvar, A Za One Koji Ga Izgube Mir Je Jo Gori.Obitelj Kenig Je Obitelj Individualaca, To Su I Dje Ak Dado I Njegov Otac Koji Unato Svemu Vjeruje U Pravdu I Po Tenje, Ali Prije Svega Omama Justa, Sjajno Karakterizirana Majka Hrabrost Koja Je U Ratu Izgubila Mu A I Sinove, Ali Nije Snagu, Duh I Vitalnost Temom Sudbine Njema Kih Obitelji Nakon 2 Svjetskog Rata Bavili Su Se I Drugi Pisci, Me Utim Hedlova Je Metoda Pone To Druk Ija Svakodnevica Je Tu Va Nija Od Ideologije, Ivot Te E Naizgled Normalno I Mirno, Ak I Kad Zapne Od Toga Likovi Ne Rade Velike Drame, Jer Ih Pokre E Volja Za Pre Ivljavanjem Dje Ak Dado, Primjerice, Sve Do Polaska U Kolu Uop E Ne Zna Da Je Njegovo Ime Njema Ko Hedl Na Toj Svojoj Donjodravskoj Adresi Uspijeva Ocrtati Aroliku Galeriju Likova Vojna Lica, Doseljenike, U Itelje, Biv E Partizane I Sva Ta Se Me U Njima Doga A Brakovi, Preljubi, Trudno E, Poku Aj Bijega Preko Granice , Pa Oni Nisu Tek Kulise Za Obitelj Koja Je U Centru Pozornosti Pomo U Svih Njih Sjajno Je, Gotovo Filmski Napeto I Dramati No, Prikazan Nestanak Jedne Adrese, Jednog Vremena Koje Se Simboli Ki Prekida I Gubi U Vatrenoj Stihiji Osje Ke Ko Are Jagna Poga Nik Donjodravska obala


About the Author: Drago Hedl

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Donjodravska obala book, this is one of the most wanted Drago Hedl author readers around the world.10 thoughts on “Donjodravska obala

  1. says:

    Roman Donjodravska obala prati ivot dje aka Dade i njegove obitelji pedesetih godina pro log stolje a u Osijeku Kroz pri u se isprepli u crtice iz ivota siroma nih ljudi onog doba, zgode i nezgode koje do ivljavaju Dado i njegovi prijatelji te one ozbiljnije stvari, te ak ivot njema kih obitelji u Osijeku komunisti ke Jugoslavije nakon poraza Njema ke u 2 svjetskom ratu.Pri u nam pri a Dado, koji najvi e opisuje svoju obitelj, majku, o


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top