Ang Pag-ibig ng Aswang Part 2 MOBI å Pag-ibig ng

Ang Pag-ibig ng Aswang Part 2 Ang nobelang Ang Pag ibig ng Aswang, ay isang pinaghalo halong kuwento ng katatakutan, mysteryo, aksyon, katatawanan, pantasya, pagnanasa, wagas na pagmamahalan, tunay na pagkakaibigan, pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan, ng pagpapaubaya at pagsuko sa sariling kapakanan, alang alang sa ikabubuti ng sangkatauhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top