Ljubavni život profesora Baltazara Sertića PDF ↠

Ljubavni život profesora Baltazara Sertića Baltazar Serti , ugledni sveu ili ni profesor, i njegova ljubavnica, Anita Holzman, putuju na kongres u Bangkok Na putu do zrakoplovne luke ispreplest e se pro lost sa sada njo u, postavit e se pitanja gdje smo i kamo idemo On ce se pitati to se doga alo s njegovom obitelji od 1940., kad je tata diskretno protestirao protiv andara a ona bi voljela znati gdje je pogrije ila i za to je samo jednom u ivotu, i to nakratko, shvatila to je doista ljubav Slijetanje u Bangkok otvorit e Pandorinu kutiju Anita e se poslije jedne masa e po eti osje ati manje krivom zbog naslu ivanja slobode i nesputanosti, a Baltazar e, pijan, zavr iti u bordelu Za oboje e to biti nova i dotad nezamisliva iskustva koja e ih katapultirati u orbite o kojima su mogli samo sanjati Odluke koje e donijeti zna ajno e utjecati na njihove i tu e ivote i poneku smrt a na i e junaci barem neki shvatiti da se ivot mo e do ivljavati i na drugi na in veseliji, duhovitiji, opu teniji i manje obvezuju i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top