Čistoća i ljubav Kindle ✓ Čistoća i eBook

Čistoća i ljubav Ivan Zlatousti nije samo vrstan govornik i ovjek pera, nego odu evljen svjedok evan eoskih vrijednosti i krjeposti U tomu duhu, u tekstovima koji su ispred nas, posvjedo it e o ljepoti kr anskoga ivota ivljena u isto i i ljubavi koje su nadahnute ivotom utjelovljenoga Sina Bo jegaKr anska literatura pro lih vremena, napose ona iz prvoga razdoblja kr anstva, neiscrpna je riznica duhovnoga bogatstva i poticaja Ovaj niz ota kih spisa nudi suvremenim duhovnim tra iteljima mogu nost da otkriju to autenti no duhovno blago neprolazne vrijednosti U vremenu nesigurnosti i poljuljanih vrijednosti spisi iz ove biblioteke predstavljaju vrst temelj i siguran izvorBiblioteka Crkveni oci je Verbumov nakladni ki nizPrethodna knjiga u nizu Ta tina i odgoj djeceSljede a knjiga u nizu BrakBili su oci i zauvijek e ostati oci Crkvenim se ocima s pravom nazivaju oni sveci koji su snagom vjere, dubinom i bogatstvom svoga u enja tijekom prvih stolje a Crkvu preporodili i uvelike doprinijeli njezinu razvojuUistinu, oni su oci Crkve jer je po evan elju ona od njih dobila ivot Tako er su i njezini graditelji jer su oni na jedinomu temelju koji postavi e apostoli, a to je Krist izgradili temeljno ustrojstvo CrkveCrkva i danas ivi ivotom to ga crpi od svojih otaca na ustrojstvu koje utvrdi e njezini prvi graditelji, ona se jo i danas nadogra uje u radosti i patnji svoga svagdanjeg ivljenja i svojih tegobaIvan Pavao II


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top