!!> Read ➮ Refren ➲ Author Andrija Jonić – Tkcleaningservices.co.uk

Refren Knjiga sa dubokom porukom, koja se otkriva citanjem otvorenog uma i srca Pisac na veoma vest nacin odrzava misticnu atmosferu i drzi nas u neizvesnosti istovremeno nas iznenadjujuci neocekivanim obrtima i situacijama Perspektiva iz koje se prica prica svakako Knjiga koju bi svaki tragalac za istinom, prosirenjem svijesti, na putu svog duhovnog razvoja trebao da ima Negdje znam da je knjiga mene pronasla a ne ja nju, rekao bih sasvim slucajno, ali slucajnosti ne postoje vec samo sinhronicitet Knjiga me je na nevjerovatan nacin dirnula, podstakla da razmislim o svemu, ko sam ja na ovoj p PDF Refren Author Andrija Joni Bandcamptomp3.co.uk Pri A Za Putnike U Potrazi Za Skrivenim Odgovorima.Za NN A Se Nije Moglo Re I Da Ivi Samo Je Pre Ivljavao Istovetne Dane Na Planeti Jednog Druga Ijeg Dana Na Svom Pragu Je Zatekao Poruku Ekaj Me U Parku Crvenog Cve A, Ne Znam Kada Od Tog Asa NN Ov Ivot Se Pretvorio U I Ekivanje Duge Etnje Su Prolazile, Odmori Na Klupi Se Produ Avali, Ali Susreta Nije Bilo Sve Dok Mu Se Pred O Ima Nije Na Ao Neko Ko E Ga Pozvati Na Putovanje Na Koje Se Pozivaju Samo Odabrani Oni Kojima Su Obe Ana Otkri A Tajni, Ak I Onih Najve Ih, Duboko Skrivenih Od Ovog Sveta.Ko Ga To Poziva Da Li Je Odlazak Iz Sopstvenog Sveta Vredan Obe Ane Spoznaje Ta Mu Je Zaista Obe Ano NN Je Morao Da Donese Odluku Svog Ivota Tako Je Nastala Jedna Pri A I Pri A O Njoj, Da Nadahne Putnika. Jedna od retkih knjiga koja je imala moju potpunu paznju na svakoj stranici, svakoj recenici, svakoj reci Procitana u jednom cugu , masterpiece Svaka cast Iskreno, inspirisala me je ova knjiga kao to e jo mnoge Refren je lagan uvod za sve one koji jo uvek debelo mese are Posle ove knjige ni ta vi e ne e biti isto U krajnjem slu aju bar ce drve e dobijati vise pogleda i pa nje Za sve one koji pomisle da ja nau na fantastika ovde ume ala prste, zna i da najmanje jo jednom treba da je pro itaju Savr en na in uvida u stvari jer nisu istre ene injenice kao definicija savremene psihologije koja treba da se umno bilduje, ve je to jedna stvarnost prkazana kroz zanimljivo upakovanu pri u koja je lagana, interesantna, probu uju a ak i ako ste uzeli da je pro itate o ekivaju i da je to samo jedan lep roman, pisac vas je uveo u ne to to je sigurno ostavilo trag u vama, onu iskru koja e se kasnije buniti i terati vas da mislite i ose ate ire Kada svhatite da jedna mlada osoba mo e imati takve uvide i stavove, to jednostavno zna i i mla jim a i starijim gneracijama Mladim da bi imali Odlicna knjiga, neobicna prica sa energijom koja drzi do kraja definitivno jedna od onih knjiga koju pocnes i ne ispustas iz ruku sve do kraja Tako realno prikazana slika naroda ove planete i sistema koji nas je uhvatio u klopku Nazalost, malo je onih koji prihvataju izlaz iz te klopke, naviknuti na iluzije, plase se da izadju iz te prividno bezbedne zone Zone gde je sve bezvredno, proglaseno vrednim Izgleda da su samo deca ta koja jos uvek vide istinsku vrednost Radoznalost, zelja da otkrivaju, da sire vidike je samo njihova privilegija Zbog toga i dozvoljavam svom detetu da gleda ka nebu Pitaju zasto sam je tome ucila, moze da padne, da se povredi Odgovorim im kako je nisam ucila, to je instinkt, da se cudi, da se pita Da vidi cudo u zvezdama Neka zvezda je davno umrla da bi nama podarila zivot Njeni delovi, atomi su u nama To su cudesa Pa i ako padne nekad, gledajuci tako gore, to ce biti pad uvis, sto bi rekao Mika Antic Svakako ce svet ocekivati od nje da gleda samo ispred nosa, ja sam tu da to sprecim I nadam se da ce svako ko shvati knjigu Refren, makar malo da nauci da gleda oko sebe Da vidi koliko lepote je Ako ste se ikada pitali da li je mogu e spojiti na jednom mestu sva znanja i sva ose anja, onda odgovor potra ite na stranicama ove knjige Bilo je knjiga koje sam kao i ovu pro itala za jedno ve e, jer su me re i vodile kroz pri u koju ve odavno znam i ne znam, ali po prvi put posle jedne knjige sve je bilo na svom mestu A ta to zna i, neka vam se otkrije samo Ne u re i ta je knjiga ni o emu je, svako e je razumeti na svoj na in itaju i Refren ima ete utisak da je ovu knjigu pisao i jedan deo vas, ali i svi ljudi pre i posle vas Otkri e vam se istina, bolna i predivna u isti mah, i oseti ete se odgovorni, ali i oslobo eni Sve ono to sam itala i ula toliko puta pre se sada pojavilo u obliku datom da se razume, da vas po . U tome je i problem prekide ga ona ne mo e ni ta eleti od ivota Prvo treba da shvati da ivi sistem u ivotu Mora se osloboditi sistema da bi video ivot Tvoje pitanje bi bolje glasilo ovako ta eli od sistema Ne od ivota Od ivota ne mo e eleti ni ta, ti jesi ivot Sistem je zarobio ivot i zajedno prolaze kroz ovaj trenutak predstavljen kroz vreme Pogledaj oko sebe Sve je vi e sistema, a sve manje ivota Zato i psotoji ovoliko patnije ivotarimo u sistemu, dok nam ivot isti e neprimetno poruka Refrena je za svaku pohvalu Podr avam podizanje svesnosti oveka Joni eva misija kao i neophodnost usresre enosti na ovaj, sada nji momenat, jer je on jedini u kome mo emo svesno i fizi iki da postojimo.Ostvarenje romana kao knji evnog dela i nije do kraja uspelo Radnja je jednostavna mada je obrt zanimljiv , dok su li nosti dvodimenzionalne, bez psiholo ke dubine, i uklapaju se u ograni en repertoar ablona misli se ponavljaju, a razmene u dijalogu su zasnovane na predvidivim emotivnim po


About the Author: Andrija Jonić

FacebookAndrija Joni ro en je zami ljene 1983 godine u Beogradu Objavio je roman Refren koji je za kratko vreme osvojio brojnu itala ku publiku kao i nagradu Pegaz za roman godine Knji evne omladine Srbije na 58 me unarodnom sajmu knjiga u Beogradu.Autor je online zbirke kratkih pri a i tekstova Dnevnik vidljiv udnima Za samo dve godine i svega par objavljenih tekstova ova zbirka je postala naj itanije knji evno delo u online formi, pra eno kratkom pri om Idi probudi ostalu decu koja je na podru ju biv e Jugoslavije do ivela do sada nezapam en odaziv itala ke publike.Paralelno sa romanom Refren, po inje da pi e i projekat Kvazar u pripremi , knjigu koja ima jasan cilj da podigne nivo svesnosti pojedinca i poka e nove smernice u posmatranju ivota i ve ta kog auto destruktivnog sveta u kome ivimo Sredinom 2017 godine, zajedno sa psihoterapeutom Nikolom Krsti em, osniva prvu srpsku filozofsko psiholo ku tribinu koja nosi naziv istoimenog projekta Kvazar, sa ciljem da okupi brojne umetnike, nau nike i filozofe koji ele da u estvuju u konstruktivnim debatama zajedno sa publikom Po etak rada tribine najavljen je za prvu polovinu 2018 godine.U slobodno vreme bavi se prou avanjem metafizike, psihologije, istorije, simbologije i drugih razli itih pravaca koji ga interesuju Ne priznaje ni jednu naciju, religiju, verovanje, politi ko opredeljenje, pokret ili grupaciju Eti ki vegetarijanac Ne razume se u dogme i norme knji evnosti U sistemu se bavi informacionim tehnologijama U ivotu je ne to sasvim drugo English version coming soon


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top