[ Ebook ] ➩ Plavi čuperak Author Miroslav Antić – Tkcleaningservices.co.uk

Plavi čuperak Nezaboravna Knjiga O Lepoti Mladosti


About the Author: Miroslav Antić

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Plavi čuperak book, this is one of the most wanted Miroslav Antić author readers around the world.10 thoughts on “Plavi čuperak

 1. says:

  Uvek je tako sa zatvorenims tvarima.I tek kad olju ti omot, prestaje svaka arolija,jer vi e nema smisla nijedna igra pogadjanja.Jer sve je u nama kad murimo, a strano kad otvorimo o i I sve je na e dok elimo , a tu e kad se ostvari.


 2. says:

  Ah detinjstvo


 3. says:

  Nema na svetu dve iste srede.Dva ista utorka.Dva ista petka.Sve nove ljubavi novije vrede ivi se sve ivlje is po etka ivi se da se nikad ne pada.Da bude sna niji posle oluje.I da se u tvom srcu ve sadasto zlatnih srca unapred uje Odluka


 4. says:

  Nijedna knjiga nije uspela ono to je ova Anti eva zbirka pesama da me vrati u detinjstvo, da se prisetim, ne samo doga aja, ve i ose aja, boja koje krase svet, bezbri nosti koje nisam ni bio svestan, de jih snova, od kojih osta e olupine Eh, da imam neku mo , samo nakratko, da posetim jednog de aka, sakrivenom u izmaglici, na bledoj slici detinjstva, pa da mu apnem nekoliko re i Za to da ono nosi moje breme, za to da tra i neko drugo vreme, kad ve ima svoje Ose am ne to


 5. says:

  No comment.


 6. says:

  Tako smo zavoleli plave momke


 7. says:

  Samo ja znam nikada vi e,nikada vi e,ne emo se uhvatiti za rukeni hodati od ugla do uglai poku avati uzalud da se setimo dok utimone eg vrlo va nog,ne eg toliko ogromno va nog ega se razdvojeni nikada vi e ne emo mo i setiti Ne znam.Ceo svet smo obi liu udnji ludojpodjednakoj,a za korak se mimoi li.Da,mora da je tako Sre om jastuci ni ta ne govore uvaju milion tajni u mekoj belini perja.Oni su kao la e,velike bele la...


 8. says:

  Mikine pesme su uhva ena magija ivota.


 9. says:

  Ajme koja divna knjiga jednog dana kada ako budem imala djecu nadam se da e ovo biti jedna od zbirki poezije koje e itati Prelijepa zbirka, povukla me u one dane u koli kad smo svi bili nesvijesni i ega osim isto e prijateljstva, prvih simpatija


 10. says:

  TorbaNikad te nisam ni ta iskrenije molio, od ovog to ti sada govorim, sine moj U naje enom vetru ve eri drve e otresa s le a suvi bakar To se dogegao septembar Ti sutra polazi u kolu Okna miri u srebrno i zeleno na prve severne magle i prve ki e Vazduh se para kao pau ina i sav je izbu en kricima divljih jata to se sele na jug Popodne kupio sam ti torbu Tvoj prvi teret u ivotu Dr i je praznu kraj uzglavlja S njom e prespavati no Prazna je torba najte a pevaju Cigani dok s TorbaNikad te nisam ni ta iskrenije mo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top