[ Ebook ] ➩ Plavi čuperak Author Miroslav Antić – Tkcleaningservices.co.uk

Plavi čuperak Nezaboravna Knjiga O Lepoti Mladosti


About the Author: Miroslav Antić

Miroslav Mika Anti was a Serbian poet, movie director, journalist and painter Anti was born in Mokrin, Kikinda municipality, Vojvodina, Serbia then Yugoslavia He had six children His oldest son, Igor Antic, is a visual artist He wrote poems, articles, dramas, movie and TV scripts and documentaries As film maker, he was considered as a part of the Black Wave of the Yugoslav film His films, in particular Breakfast with the devil in whom Antic criticized the double morality of the communists at the Tito s time, were forbidden and destroyed They were rediscovered and restored in the end of the 90s Mika also acted in several movies, and was a painter His best known poem is Srem , in which he mourns for dead in World War II and describes the beauty of Srem using be arac song form He is well known as a bohemian Mika Anti is best known as a children and youth poet, a master of delicate and gentle sentiments His bohemian, hard drinking lifestyle is best illustrated by a barely translatable pun about him ika Jova deci, ika Mika Anti dva deci ika Jova deci meaning Uncle Jova to the children , referring to Jovan Jovanovi Zmaj, possibly the best known children s poet ika Mika Anti dva deci means Uncle Mika Anti two deciliters , referring to drinking from a glass, likely of alcohol.10 thoughts on “Plavi čuperak

 1. says:

  Uvek je tako sa zatvorenims tvarima.I tek kad olju ti omot, prestaje svaka arolija,jer vi e nema smisla nijedna igra pogadjanja.Jer sve je u nama kad murimo, a strano kad otvorimo o i I sve je na e dok elimo , a tu e kad se ostvari.


 2. says:

  Ah detinjstvo


 3. says:

  . , , , .


 4. says:

  Ovo su tvoje pesme.Ne pitaj kako sam saznao sta misli.Mo da sam ponekad bio ti.Mo da si i ti pomalo bio ja.Mo da smo zajedno bili ceo svet Se ate li se kad ste bili tinejd eri Se ate li se tog perioda ra anja prvih ljubavi oh, tih velikih, obi no nesre nih, ljubavi , prvih poljup i a, zaljubljivanja, razo aranja Kakvo je to samo doba bilo Mi, tako nevini i smotani, ulazimo u novi svet pun ma tanja i svakojakih ljubavi, svet snova i buntovni tva Svet, iz koga barem ja jo


 5. says:

  Nijedna knjiga nije uspela ono to je ova Anti eva zbirka pesama da me vrati u detinjstvo, da se prisetim, ne samo doga aja, ve i ose aja, boja koje krase svet, bezbri nosti koje nisam ni bio svestan, de jih snova, od kojih osta e olupine Eh, da imam neku mo , samo nakratko, da posetim jednog de aka, sakrivenom u izmaglici, na bledoj slici detinjstva, pa da mu apnem nekoliko re i Za to da ono nosi moje breme, za to da tra i neko drugo vreme, kad ve ima svoje Ose am ne to u meni


 6. says:

  Nema na svetu dve iste srede.Dva ista utorka.Dva ista petka.Sve nove ljubavi novije vrede ivi se sve ivlje is po etka ivi se da se nikad ne pada.Da bude sna niji posle oluje.I da se u tvom srcu ve sadasto zlatnih srca unapred uje Odluka


 7. says:

  Tako smo zavoleli plave momke


 8. says:

  Ovo su tvoje pesme.Ne pitaj kako sam saznao sta mislis.Mozda sam ponekad bio ti.Mozda si i ti ponekad bila ja.Mozda smo zajedno bili ceo svetNajvoljeniji Mika


 9. says:

  Samo ja znam nikada vi e,nikada vi e,ne emo se uhvatiti za rukeni hodati od ugla do uglai poku avati uzalud da se setimo dok utimone eg vrlo va nog,ne eg toliko ogromno va nog ega se razdvojeni nikada vi e ne emo mo i setiti Ne znam.Ceo svet smo obi liu udnji ludojpodjednakoj,a za korak se mimoi li.Da,mora da je tako Sre om jastuci ni ta ne govore uvaju milion tajni u mekoj belini perja.Oni su kao la e,velike bele la e, to plove u nemogu e,u snove,u bezmerja.Uve e te odvedu.U zoru te Samo ja znam nikada


 10. says:

  Stvarno videti, zna i umeti videti ki u kako pada uvis Videti kako padaju uvis krovovi ku a i reke u kojima se talo e vrhovi planina Ovako sam to cuo Ko nije nebo ugledao u vodi, taj nema pojma ta su ribe na drve u.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top