[PDF / Epub] ☉ Semper Idem ❤ Đorđe Lebović – Tkcleaningservices.co.uk

Semper Idem Semper Idem Je Knjiga Odetinjstvu, Koja Se Moze Citati Kao Porodicni Roman Ali I Kao Memoarski Spis Par Ekselans, Kojim Se Djordje Lebovic, Posthumno, Predstavio Kao Veliki Majstor Moderne Realisticke Proze Vasa Pavkovic Iz Pogovora Prvog Izdanja


10 thoughts on “Semper Idem

 1. says:

  Knjiga o odrastanju u Kraljevini Jugoslaviji uo i II svetskog rata, i o holokaustu, porodici, prijateljstvu, najbolji veliki roman na srpskom koji sam pro itala u poslednjih ko zna koliko godina Semper idem na latinskom zna i uvek isto, a z


 2. says:

  Nije te ko ovakvom tivu dati maksimalnu ocenu, naprotiv U moru gotovo istovetnih utisaka ve ine koja se sa njim srela i sli no reagovala, nakon epskih hvalospeva koji mu ne krase samo korice, nego i kvalitetne prikaze, pogovore i itave eseje, staja e


 3. says:

  Tog istog letnjeg dana na usamljenoj klupi u somborskom parku plakao sam dugo, ridao glasno kao dete.Shvatio sam da je sve razoreno, da sam iza ao iz pakla, ali da u pakao zauvek nositi u sebi.Bilo je te ko suzdr ati se i itati polako, imala sam u asnu potreb


 4. says:

  Moram priznati da se ispod sloja tuge i sete u ovoj knjizi krije jedna op irna pri a o detinjstvu i ivotu jedne mlade osobe.Na momente mi je zaista smetala op irnost ove knjige, ali kada se sve to podvu e knjiga obiluje sjajnim citatima koji vas teraju da sagledate svet


 5. says:

  Re je o zaista kolosalnom romanu Bilo bi potrebno dosta vremena da napi em ta me je sve odu evilo, ali evo nekoliko re i o tome ta nije teta je to roman nije zavr en, iako se i ovakav kakav je mo e itati kao zaokru ena celina Nedovr enost se pre ogleda na planu stila nego radnje,


 6. says:

  4.5 te ka sam na peticama Ovo je stvarno divna knjiga i nije mi ba jasno to je nema na listi kolske lektire evo, par meseci posle itanja, ipak di em ocenu na 5 Toliko sam je preporu ivala u ivo da nema smisla da se ne sijaju zvezdice kada je ovde neko ne potra i.


 7. says:

  Divna topla knjiga o detinjstvu i porodicna saga smestena u ratom zahvacenu multietnicku Vojvodinu Mami i suze i smeh


 8. says:

  Jakov ben Mordehaj ha Levi 300Svi putevi za raj vode preko stomaka 33Na njoj se vidi da je veoma stara lice kao njiva koju je uzorao pijani paor, brazde krivudaju uzdu i popreko 74.Sve to se ka e treba da je istinito, ali sve to je istinito, ne treba da se ka e 88Pretpostavka je kao i oblaci, ponekad iz njih


 9. says:

  Remek delo srpske knji evnosti rekli su Ja ne smem da dajem tako sna ne ocene, jer prosto ne ose am se dovoljno kompetentnim, mislim da takve ocene treba da daju stru ni ljudi sa mnogo vi e knjiga u glavi nego to ih ja imam Ono to smem da ka em je da odavno nisam imao vr u povezanost sa likovima, odavno svet glavnog ju


 10. says:

  or e Lebovi dirljivo prikazuje odrastanje u jednom stra nom dobu Kroz sjajna i duhovita de a ka opa anja i itaoc lagano odrasta sa glavnim junakom pri e i priprema se za ono to e neminovno do i Topla preporuka


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top