[Reading] ➺ Omiški gusari By Alojz Majetić – Tkcleaningservices.co.uk

Omiški gusari Roman Pripada Dje Jemu Povijesnom Rom Anu S Temom Iz Druge Polovice I Po Etka St U Dalmaciji Premda Je Posrijedi Ozbiljna Povijesna Tema, Autor Je Ne Prikazuje Pateti No I Ne Idealizira Hrvatske Junake, Nego Ih Oslikava U Njihovoj Sredini, Obja Njava Motive Njihova Djelovanja I Tak O Poma E Mladom Itatelju Da Stvori Vlastitu Sliku O Prikazanome Povijesnom Razdoblju Itaju I OMI KE GUSARE, Vidimo Kako Zamr Ena I Nerazumljivapovijest Postaje Pri A O Pohlepi, Ljubavi, Borbi Za Slobodu, Upornosti I Pravdi


About the Author: Alojz Majetić

Alojz Majeti Rijeka, 30 kolovoza 1938 , hrvatski pjesnik, prozaik i dramski pisacAlojz Majeti , pjesnik, prozaik i dramski pisac, ro en je u Rijeci 30 kolovoza 1938, osnovnu kolu i gimnaziju zavr io u Delnicama, studirao je komparativnu knji evnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, radio je kao korektor, novinar, samostalni knji evnik i urednik Bio je tajnik Dru tva hrvatskih knji evnika, urednik asopisa Paradoks i Republika, ure ivao je na radiju emisije SF pri a a u izdava koj ku i Mladost ure ivao je biblioteke Svr etak stolje a, Prizma i Pjesnikov izbor Poslije umirovljenja ivi i pi e u Zagrebu i na oto i u Susku.U knji evnost je u ao kao izraziti promotor jezi ke razigranosti i slobode proza u trapericama, argonska poezija Nagla ava svoju trozavi ajnost goransku u kojoj je proveo godine do studija u Zagrebu, urbanu u kojoj se tematikom vezao za jezik i sudbine zagreba ke pobunjene generacije proza u trapericama i sada nju pu insku kako sam voli re i ive i ve i dio godine na oto i u Susku i do ivljavaju i elementarnost okoli a kao dodir s mikro i makro dimenzijama.E tehnologiju koristi u novim proznim knjigama U Moru ba enom u nebo pod naslovom Digitalnoobjavljuje dvije proze pisane na internetskom blog servisu, a roman Bestjelesna gotovo je u cijelosti pisan na Internetu Majeti je tu mogu nost koristio ne samo tehni ki nego je nekoliko komentatora uveo u roman kao likove prepli u i virtualnu stvarnost s umjetni kom fikcijom Zajedno s mnogo mla om spisateljicom Danielom Trputec 1984 preko Interneta napisao je roman Glasovi ispod povr ine Roman je objavljen krajem 2009 godine.Za mlade je napisao povijesni roman Omi ki gusari i roman s urbanom tematikom Glavata pri a.Za povijesni roman Omi ki gusari dobio je Nagradu Grigor Vitez , za kratki roman Glavata pri a Nagradu Ivana Brli Ma urani , za knjigu pjesma Tka i jedara Nagradu grada Zagreba i za knjigu pjesama Odmicanje pu ine Nagradu Tin Ujevi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top