Hardcover ↠ Zagrebačka priča PDF Û

Zagrebačka priča This story struck me deeply and made me think I cried reading some parts Spisateljica u obliku ispovijesti djevoj ice Ke kice pri a o jednom djetinjstvu punom ivotne dramatike, ali i tragike U ivanje u toplini obiteljskoga doma, prijateljevanje sa slu kinjama, nesretni gubitak brata, sve ostale nevolje, ivopisni likovi generalice, tete Valike i kume Pepice, sporovi i nadmetanja sa susjedima, bolest i smrt roditelja na lo se kondenzirano u pravoj maloj epopeji uspona i propadanja jedne zagreba ke gra anske obitelji i don t know itala sam tu knjigu kao lektiru i zauvijek e mi ostati u sje anju Prekrasna knjiga, prepuna emocija, ali opet tako realna Sve pohvale lijepo i cant read Morbid and boring One of the worst books I have ever read


About the Author: Blanka Dovjak-Matković

Blanka Dovjak Matkovi Zagreb, 7 prosinca 1920 Zagreb, 6 o ujka 1993 , hrvatska knji evnica.Pisala je pjesme za djecu i odrasle standardnim jezikom i kajkav tinom , kratke pri e, tekstove za slikovnice, a najcjenjeniji je njezin posljednji knji evni uradak, roman Zagreba ka pri a.U rodnom Zagrebu je stekla osnovno i srednjo kolsko obrazovanje Jo kao gimnazijalka objavljuje pjesme i prozu u podlistku tada njeg dnevnika Jutarnjeg lista , a sa samo osamnaest godina izdaje zbirku kajkavskih pjesama Od protuletja do zime 1938 Nakon te zbirke pjesama slijedi tridesetogodi nja stvarala ka pauza uzrokovana autori inom zaokupljeno u obiteljskim ivotom.1970 godine izlaze pri e za djecu pod naslovom Neobi na ulica , 1973 g Pri e iz Dubrave , 1974 g zbirka kajkavskih pjesama Lamentacija na lanci , 1980 izlaze pri e za djecu pod naslovom Neke male va nosti , zatim 1986 g izlazi zbirka pjesama Striptease , 1987 g izlazi njezin najbolje djelo roman Zagreba ka pri a.Osim toga objavila je i dvanaest slikovnica s naslovom Tajana posve enih njezinoj unuci Tajani preminuloj u petoj godini ivota u prometnoj nesre i Slikovnice su prevedene na njema ki i ruski jezik, a lik djevoj ice Tajane pojavljuje se i u drugim njezinim djelima U zbirci pri a Neobi na ulica Tajana je glavni lik, a u zbirci Pri e iz Dubrave povezuje sve pri e zbirke.Iako se afirmirala i svojim pjesmama, posebice onima na kajkavskom dijalektu, jo vi e je stekla knji evno ime kratkim pri ama Vje ta je i duhovita pripovjeda ica, koja i o naoko sitnim i bezna ajnim stvarima zna saplesti zanimljive i neobi ne zgode Polazi uvijek od ne eg zbiljskog, ali ne ostaje na tome nego pu ta krila svojoj ma ti i plovi u carstvo bajki No nema onih grubih skokova karakteristi nih za narodnu bajku, nego se pri anje gotovo neprimjetno pretapa iz realnog u irealno Sve su to ma tarije koje bi se i djeci, u trenucima ma tovite razigranosti, u sli nom obliku mogle javiti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top